De natuur in Nederland - Leugens en utopiën

Laten we 1 ding vooropstellen:

Er is géén oorspronkelijke natuur meer in Nederland.

Overal is door mensen ingegrepen. Er zijn natuurgebieden GEMAAKT door mensen, veelal met een UTOPISCH DENKBEELD.

De Nederlander is een uitermate vindingrijk mens die zijn eigen omgeving kan scheppen. Uit zee maken wij land. En al naar gelang er behoefte is aan landbouw, huizen, steden, natuur, richten wij het in.

Door deze inventiviteit zijn we heel ver gekomen in ons kleine landje en is er genoeg ruimte over gebleven door deze goed in te richten, optimaal gebruik te maken van het beschikbare land en de middelen.

Ons land is er rijk en veerkrachtig door geworden. We hebben geld en tijd overgehouden om nu dat land te bekijken en delen ervan weer terug te geven aan de natuur. Terug geven!

Oerbossen moesten terug en daarvoor werd een idee over hoe dat dan zou gaan ontstaan in praktijk gebracht. Een oerbos heeft als essentie dat het er altijd al was. Gemaakte natuur dus.

Nu zijn die natuurgebieden, omdat de heren en dames GROENPOEPERS er NIET over nagedacht hebben hoe deze in te richten, te kijken naar de mogelijkheden NU, qua weer, qua bebouwing, landbouw etc., uitermate kwetsbaar gebleken.

Voor een heidegebied geldt dat de grond arm moet zijn, dus heide gepland naast een stuk akkerland waar de opbrengst hoog moet zijn en meststoffen gebruikt worden, zal op den duur teveel voedingsstoffen verkrijgen en de heide veranderd weer in natuur die het eigenlijk had MOETEN zijn. Natuur die vanzelf, de omgeving en omstandigheden in acht genomen, zo zal groeien zoals het de natuur betaamd.

De oplossing is dan niet, laat maar gaan. Nee, er moet en zal heide komen op die plaats, dus de boer en zijn meststoffen moeten verdwijnen, schapen worden ingezet om de heide kans te geven en een droombeeld, een plaatje voor de bezoeker voor te toveren. Inzien dat de locatiekeuze niet zo best was en daar wat aan doen, ho maar. Dat zou toegeven zijn aan een DOM en DRAMMERIG beleid.

Hetzelfde geldt voor ALLE aangelegde natuur in Nederland. Er wordt een UTOPIE uitgedokterd die VER van de realiteit en haalbaarheid staat en daar moet en zal alles voor wijken.

Het debacle stikstof


De stikstofbelasting van die gemaakte natuurgebieden is natuurlijk van nature al te hoog. De GROENPOEPER heeft namelijk het idee in zijn hoofd gehad, zonder naar alle factoren te kijken, op die specifieke plaats, onder die omstandigheden; NATUUR TE MAKEN.

Dat dat van voor af aan gedoemd was te mislukken ...

Nemen we daarbij nog het GEMAAKTE stikstofprobleem, want dat speelt alleen in Nederland en net over de grens helemaal niet, NERGENS, dan weten we dat we niet met natuurbescherming te maken hebben maar met NATUURDRAMMERS en UTOPIËN !

Gooi daar nog de explosief stijgende immigratie bovenop, die zorgt voor nog meer druk op het beschikbare land en je weet:

GROENLINKS en Rutte met zijn DRAMKABINET zijn iets heel anders van plan.

Onder het mom 'natuur' want dat bekt natuurlijk veel beter dan 'landonteigening voor nieuw volk', worden de boeren nu onder druk gezet.

Onder druk gezet met een GEMAAKT probleem!

We zien dit soort wanbeleid en een opgedrongen natuurbeeld in het project "Oostvaardersplassen" in al zijn knulligheid en debiliteit terug.

Een wildpark in vrije natuur, waar een hek omheen staat en beesten géén uitweg hebben, geen mogelijkheid om zoals dat in ECHTE vrije natuur wel het geval is, betere graslanden op te zoeken, is helemaal geen NATUUR !

De beesten vermenigvuldigen zich bij genoeg voedsel en in de winter, als er niet genoeg meer groeit, wat iedere idioot kan voorspellen, sterven ze massaal door UITHONGERING. En dat noemt de UTOPISCHE NATUURIDIOOT ... natuur ...

Terwijl het van een dermate stuitende bekrompen domme drammerij is dat iedere bal gehakt die hier aan meewerkt eigenlijk onmiddellijk achter slot en grendel hoort te zitten wegens extreme dierenmishandeling!

Iedere boer die teveel paarden op een graslandje heeft staan dat veranderd in een grote slempzooi waar de beesten dreigen te verhongeren wordt met veel bombarie in de krant als dierenbeul afgebeeld.

Maar in het Natuurproject Oostvaardersplassen mag de overheid dit alles, want het is immers de overheid die Natuur maakt en goed voor u en de natuur zorgt.

Het wordt tijd de oorzaak van die problemen en dat is bij stikstof, niet de boer, en bij gemaakte natuur niet de natuur, weg te nemen.

Het wordt tijd in te zien dat Groenlinks en natuurdrammers als dit kabinet van Rutte, het helemaal niet zo best voorhebben met ons land. Alleen maar bezig zijn met hun eigen waandenkbeelden er door te drukken en zich voorstaan op het beste wereldbeeld te hebben.

Laat ik het hierbij laten en niet ook nog over de financiële redenen voor dit beleid uit te gaan weiden.

Dat deed ik al in een blog op Mijnstandpunt: Stikstof? Landjepik!


No comments

The author does not allow comments to this entry