Propaganda - schijnwerkelijkheid en consensus

Een twitterdraadje in blogvorm.

Vandaar ook de # hashtags.


#theorie #dangerousThinking

Als de gehele geneeskunst gebaseerd is op leugens, het in stand houden van een verdienmodel belangrijker is dan gezondheid en virussen daadwerkelijk exosomen zijn, wat spuiten ze ons dan in?

En dan zou er discussie moeten zijn. Maar dat mag niet.

#isWetenschapnogWetenschap #consensus #narratief

Tegenwoordig mag je niet meer nadenken over een mogelijk andere reden voor ziekten, virussen, werking pillen en prikken.

Er is namelijk een consensus gevormd dat het zo is.
Er is een narratief dat je moet volgen.

Onderzoeken?

Je mag niets meer zelf onderzoeken.

Daarvoor hebben ze 'experts' die gezamenlijk een consensus hebben bereikt. Het is zo, omdat zij zeggen dat het zo is.

Is dat wetenschap? Waar bij wetenschap het ONDERZOEKEN, het continue weerleggen van een uitkomst om er zeker van te zijn, de definitie van wetenschap is?

Je onderzoekt om te weten. En als je dat weten met nieuwe methoden, nieuwe inzichten niet meer wilt onderzoeken, is het dan nog WETENschap?

Nee.

Dan is het een consensus. Een uitkomst vastgelegd die de bedenker ervan het beste uitkomt.
Zodra wetenschap, het onderzoeken, verboden wordt, elke andere uitkomst verketterd en tot nonsens wordt verklaard, hebben we te maken met een valse werkelijkheid om wille van de uitkomst.

Dat is wat er nu in NL gebeurd.

Wetenschappers worden buitengesloten die een andere uitkomst voorspellen of gevonden hebben.
Er is een doctrine, een bevel, een schijnwerkelijkheid opgetuigd om een beleid te kunnen voeren.

Per definitie een dictatuur.

Het volk wordt klaargestoomd met leugens en valse uitkomsten om een beeld te verkrijgen van de werkelijkheid zoals het bestuur dat wil. Daarnaast wordt het volk opgehitst tegen de kritische, onderzoekende personen, om dat gewenste beeld in stand te houden worden.

De werkelijkheid verkracht, besmeurd, verketterd en verdoemd.

De geïndoctrineerde massa gelooft heilig dat hun voorgeschotelde beeld het juiste beeld is en dat het bestuur het beste met hen voorheeft.

Ieder ander geluid is een aanval op dat beeld geworden.

Ieder andersdenkende een gevaar.

De brainwash is geslaagd en het bestuur veilig om hun satanische werkelijkheid verder gestalte te geven onder de bescherming van de massa. Een beproefd concept dat toegepast werd en verder verfijnd door Goebbels; staatspropaganda.

Goebbels was de rijksminister van volksvoorlichting en propaganda van de Nazi's.

Ook zij wilden een wereldbeeld tot waarheid verheffen zodat ze konden doen en laten wat ze wilden.

De staat die bepaald wat waarheid is.

De staat die bepaald wie goed of fout is.

De staat die bepaald wat en hoe je moet denken.

De staat die je leven gaat bepalen.

Dat is wat Rutte en zijn WEF bende aan het doen zijn.

Zij volgen dit concept en tuigen een schijnwerkelijkheid op.
U wordt voortdurend bestookt met propaganda op radio, TV - praatprogramma's het nieuws en in kranten.

Net zo lang totdat u gaat geloven dat het zo is.

En dan slaan ze toe. Dan klapt de val dicht en wordt hun gewenste werkelijkheid, werkelijkheid.

Dat is wat Rutte doet.

De media jagen u angst aan en de overheid heeft het middel. De overheid is uw heiland en redder voor het door hen zelf gecreëerde probleem.

De oplossing echter is niet in het voordeel van de burger maar in HUN voordeel.

Macht en controle over u en uw leven.

U wordt slaaf!

Een systeem dat alleen ingevoerd en in stand gehouden kan worden met leugens en bedrog.

Een systeem dat alleen ingevoerd kan worden als kritische mensen de mond gesnoerd wordt. Als kritische mensen het label 'onmens' en 'gevaarlijk voor de maatschappij' hebben gekregen.

We verfoeien Rusland om deze methoden.

We verfoeien China om deze methoden.

We verfoeien de DDR, de Nazi's om deze methoden.

We willen alleen niet zien dat deze methoden ingezet worden in eigen land.

De schijnwerkelijkheid door de propaganda, doet zijn werk. Dat die schijnwerkelijkheid werkt blijkt wel uit het gewillig overhandigen van eigen kinderen aan een medische ingreep om op vakantie te mogen.

Geen vraag of het goed is voor het kind. Geen vragen over veiligheid of bijwerkingen. Nee, we mogen anders niet op vakantie.
U mocht eigenlijk altijd gewoon op vakantie, al was er de ergste griepuitbraak ooit. Al lagen de ziekenhuizen overvol met zieken, moesten mensen overgebracht naar het buitenland. U kon en mocht gewoon op vakantie. Nu niet meer.

U mocht gewoon NIETS meer.

Op bevel van Rutte.

Uw angst liet u niet meer toe na te denken. Uw angst zorgde ervoor dat u uw kinderen uitleverde. Uw angst zorgt ervoor dat u uw familie en naasten, uw buurman en ieder ander die anders denkt BUITENSLUIT.

Discriminatie op basis van een wel of niet gehaalde medische ingreep. Discriminatie - apartheid die U verfoeide, paste U gewoon op uw medemens toe. Zonder verdere info op te doen, zonder verdere bedenkingen, zonder menselijkheid, zonder te denken aan eerdere waarschuwingen.

U sloot mensen buiten omdat de staat dat van u verlangde. U sloot en sluit andersdenkenden die vaak met argumenten en andere informatie komen dan de staat u aanreikt, gewoon BUITEN omdat DE STAAT dat wil.

U verstootte uw familie uw vrienden, collega's en alle mensen die u waarschuwden voor de staat en de schijnwerkelijkheid.
Dat buitensluiten, dat de-humaniseren / ontmenselijken van kritische mensen dat deden ze ook in WWII.

U wilt daarover niet praten, u wilt niet zien dat er overeenkomsten zijn, u wilt zelfs niet horen dat een overlevende van de holocaust u die waarschuwing gaf.

Vera Sharav.

De staat vertelde u namelijk dat de kritische mensen, dat dat de ware Nazi's waren. Dat zij de slechte mensen zijn. Dat zij u ziek maken. Dat zij het niet goed met u voorhebben. Dat zij het kwaad zijn.

En al dat deze mensen deden, was u waarschuwen. Tijdens verjaardagen, tijdens
het werk, op bijeenkomsten, verenigingen ... maar zij mochten niet gehoord worden. Zij waren het kwaad.

En u leverde uw leven en dat van uw kinderen zonder bedenkingen uit aan de staat.

Dat verketteren, dat 'zij maken u ziek' is letterlijk wat de Duitsers in WWII deden om de
Joden te ontmenselijken, tot het kwaad te maken.

Maar, DAT MAG NIEMAND ZEGGEN.

Degene die de vergelijking maakt is HET KWAAD.

Degene die uw waarschuwt is HET KWAAD.

En U ziet dat niet, zelfs niet als uw eigen vlees en bloed ziek wordt of sterft na het verkrijgen van de spuit
U ziet dat niet en wilt het niet zien, als om u heen ineens meerdere mensen wegvallen. Als om u heen ineens meerdere mensen dood gaan.

U levert uit angst uzelf, uw kinderen en anderen uit aan de staat.

De staat die het NIET goed met u voorheeft. De staat die weer, voortdurend
op de oorlogstrommel slaat.

Rutte: Die oorlog in de Oekraïne is ook ONZE oorlog.

Rutte die wapens stuurt en ons land daarmee in gevaar brengt. We steunen immers een land in oorlog met oorlogsmateriaal.

Overtreding art. 100 wetboek van strafrecht. Oorlogshitsen en inmenging in een oorlog die ons land in gevaar brengt is strafbaar.

Ollongren die de dienstplicht verheerlijkt en voorsorteert op het sturen
van uw kinderen naar een oorlog die ons niets aangaat. De belofte van Rutte tijdens het referendum. Inlegvelletje ... iemand?

Belofte niet betrokken te raken bij de oorlog daar ... iemand?

De staat wil oorlog. Dat kost UW kinderen hun leven als ze uitgezonden worden om te
vechten in een oorlog in een land dat ons niets aangaat.

De staat die NIET op ONDERHANDELEN aandringt.
De staat die de oorlog verheerlijkt.
De staat die uw leven en dat van uw kinderen in gevaar brengt.

Die staat is niet uw heiland en redder.

Die staat IS HET KWAAD!

Maar door de propaganda bent u bang, is u angst aangejaagd (verboden volgens de wet, maar Rutte en zijn kabinet hebben schijt aan de wet. Hij zet hem zelfs opzij als hem dat uitkomt - letterlijke uitspraak van Rutte zelf) Maar U, U bent dat alweer vergeten of stapt daar gewoon
overheen.

Rutte is immers de leider de Führer waarop u vertrouwd.

Rutte is degene die uw kinderen naar het front wil sturen, wil laten vechten voor een NAZI regime in de Oekraïne.

Rutte is degene die uw kinderen in liet spuiten met troep.

Rutte is het werkelijke kwaad.

U leeft in de grote leugen.

De Grote Leugen is een propagandatechniek. De term werd bedacht door Adolf Hitler en hij noemde het in zijn autobiografie Mein Kampf "een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zulk grof geweld aan zou doen"
Een regime dat met leugens, door u angst aan te jagen, u dingen laat doen en denken, is een duivels bestuur.

Angst is een slechte raadgever.

Denk daar maar eens over na. Als u nog wilt nadenken over de mogelijkheid dat u helemaal fout zat, dat de overheid niet uw heiland is.
No comments

The author does not allow comments to this entry