We zijn niet vrij - 5 mei

5 mei 'bevrijdingsdag'

Geknecht, gekneveld, beneveld.
Hamsters in een hamsterrad.


We zijn niet vrij.

We zijn geknecht en gekneveld,
door media beneveld.

We zijn niet vrij als een smeerlap als Rutte
met een vingerknip u kan laten opsluiten.

We zijn niet vrij als de overheid u uit kan
sluiten u staat dan buiten, mag niet meer
meedoen.

We zijn niet vrij.

We zijn niet vrij als duizenden kinderen weggehaald kunnen worden op bevel.

We zijn niet vrij al denkt u van wel.

We zijn geknecht en gekneveld,
door staats geweld.

Opkomen voor je recht wordt een gevecht.

We zijn niet vrij.

Dat willen ze u laten geloven zodat u zich gewillig laat beroven.

Onder druk, met geweld wordt uw vrijheid afgenomen.
U mag alleen nog maar van geluk en vrij zijn dromen.

We zijn niet vrij.

We zijn niet vrij als boeren worden weggejaagd omdat een vreemde mogendheid daar om vraagt.

We zijn niet vrij als we moeten gehoorzamen aan een smerige bende, dat is een gekneveld bestaan.

We zijn niet vrij.

U viert nu feest, zogenaamd vrij.
Morgen, is alles weer voorbij.

We zijn niet vrij.

We zijn niet vrij om onze mening te delen.
We zijn gedwongen die van anderen, van de velen, die vrij denken te zijn uit te moeten dragen.
Stel geen vragen.
Zeg geen woord dat mogelijk hun droom verstoort.

We zijn niet vrij.

Nooit geweest.

Vier nu gerust, vier feest.
Dans op het ritme van het beest.

Dans de duivels dans.

We zijn niet vrij.

Slechts gemaakt blij.


No comments

The author does not allow comments to this entry