Banken crisis

Banken crisis

Wat is er aan de hand?

De ene bank is nog niet failliet verklaard of de volgende valt om.

Aangezien ik geen expert ben in het bankwezen maar wel enige info heb, is onderstaande slechts mijn visie op het gebeuren.


In het kort:

 • banken kochten bonds (obligaties) met een lage rente

 • banken lenen meer uit dan ze hebben

 • andere banken en bedrijven komen in de problemen door hogere rente en inflatie

 • particulieren komen in de problemen door hogere rente en inflatie

 • cash positie banken komt in gevaar

 • banken vallen om
Uitgebreider:

 • banken kochten bonds (obligaties) met een lage rente als dekking voor hun leningen aan andere banken en klanten

  • Doordat jarenlang de rente heel laag gehouden werd, hebben ook leningen die banken hebben gegeven aan bijvoorbeeld de staat een lage rente. Een lage opbrengst.

  • De rente is nu door de FED en ECB verhoogt en dus hebben ook nieuwe afgesloten leningen een hogere opbrengst. Dit betekend dat oude leningen die verstrekt zijn, de leningen aan de staat, bedrijven en instellingen, een lagere opbrengst hebben dan de nieuwe, omdat een termijn is afgesproken waarbij de lening volledig, met rente, wordt terugbetaald.

  • Wordt de bank gedwongen door liquiditeitsproblemen om die leningen te verkopen, bij een hogere rente voor nieuwe leningen, is de opbrengst lager dan wanneer ze de leningen bij einde looptijd zouden laten uitbetalen. • banken verstrekten meer aan leningen dan ze aan geld hebben

  • In een gezonde economie, zonder grote risico's, kunnen banken geld uitlenen aan bijvoorbeeld particulieren die een hypotheek willen, zonder dat ze daar zelf geld voor hebben. Hierbij houden ze een dekkingsgraad aan die even hoog is met het risico dat ze lopen.

  • De bank creĆ«ert op basis van vertrouwen, dat andere banken hun rug dekken, dus geld. Geld dat ze niet hebben wordt verstrekt als lening voor het kopen van een huis. Dat huis is voor de bank deel van het onderpand. Bij een gezonde huizenmarkt waar de prijzen stijgen geen probleem.

  • De economie wordt slechter, mensen kunnen hun hypotheek niet of nauwelijks nog terugbetalen en de huizenmarkt zakt. Het onderpand dat de bank heeft bij de uitstaande schuld, wordt minder waard. Het risico het uitstaande geld volledig terug te krijgen wordt groter en groter. • andere banken en bedrijven komen in de problemen door hogere rente en inflatie als ze cash nodig hebben

  • Door een hogere rente en een steeds meer stijgende inflatie, worden kosten voor de staat, instellingen en bedrijvenhoger, soms te hoog en kunnen ze hun schulden niet meer betalen.

  • Ook particulieren komen in de problemen, hebben hogere schulden en kunnen die niet meer afbetalen.

  • Banken zien dus hun inkomsten op uitstaande leningen teruglopen en hun cash geld wordt minder en minder. • cash positie banken komt in gevaar

  • Banken en instellingen die geld uitgeleend hebben aan andere banken willen
   hun geld omdat ook zij hun schulden moeten betalen en ze in de problemen komen

  • Banken lenen elkaar onderling minder makkelijk geld doordat het risico groter wordt.

  • De liquiditeit droogt daardoor op. Er stroomt minder en minder geld van en naar banken en bedrijven.

  • Meer en meer banken komen in de problemen, zij moeten immers cash hebben om de boel draaiende te houden. • banken verkopen de uitstaande leningen / bonds met lagere rente opbrengst

  • Banken verkopen hun leningen aan ander banken, bedrijven en instellingen, in een markt waar nieuwe verstrekte leningen / bonds hogere rente opbrengen, de markt zegt oke, wil ze wel hebben maar dan veel goedkoper, zodat ik dezelfde opbrengst heb als wanneer ze nieuwe leningen / bonds zou kopen.

  • Doordat er een steeds hogere druk op de banken komt bij de vraag naar cash door hun schuldeisers zijn de banken gedwongen die uitstaande leningen tegen verlies te verkopen. • de balans wordt bij veel banken negatief

  • Dekkingsgraden worden niet meer gehaald, de balans slaat negatief uit.

  • Met het niet meer kunnen uitlenen van geld, het niet meer kunnen verstrekken en invorderen van leningen, verliest de bank meer en meer vertrouwen bij hun klanten. • meer en meer instellingen en banken kunnen hun geld niet meer krijgen en komen in de problemen

  • Verliezen worden groter, ook bij pensioenfondsen die geld geleend hebben aan de banken. • vertrouwen in de bankensector valt weg

   Klanten lopen weg bij de bank als het vertrouwen wegvalt. Dit zorgt voor een steeds groter wordend probleem. Voor de bank en voor andere banken. Geld wordt onttrokken aan het bankensysteem en de bankensector komt onder grote druk te staan.


 • BANKRUN

  • Is het probleem eenmaal doorgedrongen tot een grote massa en ook tot het publiek, is er geen houden meer aan en vragen meer en meer mensen hun geld op bij de banken. Ze vertrouwen hen niet meer met hun geld. Een run op cash is ingezet en er is geen houden meer aan. • Het systeem klapt in elkaar!

No comments

The author does not allow comments to this entry